Η ΣHMENΣ A.E. Hλεκτροτεχνικών Έργων και Προϊόντων αποτελεί μια από τις εταιρίες του ομίλου Siemens στην Ελλάδα. Προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες με άριστες τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές, ενώ στις σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες του ομίλου κατασκευάζονται προϊόντα υψηλής τεχνολογικής στάθμης που προορίζονται για την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά. Παράλληλα, η Siemens συνεργάζεται με κρατικές και ιδιωτικές ελληνικές επιχειρήσεις συστήνοντας ευέλικτες κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται δυναμικά και επεκτείνονται στην εσωτερική και διεθνή αγορά. Oι ανταγωνιστικές αυτές κοινοπραξίες απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων, πραγματοποιούν σημαντικές εξαγωγές και έχουν εξελιχθεί σε κέντρα έρευνας και μεταφοράς τεχνογνωσίας που συμβάλλουν στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας μας.

Ρόλος στο έργο ΠΟΛΥΣΗΜΑ:
Η ΣΗΜΕΝΣ θα έχει την ευθύνη της γενικής διαχείρισης του έργου, το συντονισμό των ενεργειών των συμμετεχόντων ερευνητών, αλλά και την καθοδήγηση της συνολικής προσπάθειας προς τον τελικό στόχο. Εκτός από τα διαχειριστικά / διοικητικά καθήκοντα, η ΣΗΜΕΝΣ θα επικεντρωθεί στο σχεδιασμό της συνολικής πλατφόρμας, με έμφαση στη δυνατότητα αποτελεσματικής ολοκλήρωσης των επιμέρους τμημάτων της, που θα εκτελούν διαφορετικές λειτουργίες (τεχνολογίες γνώσης, ανοικτές διεπαφές, κτλ.). Τέλος στην ολοκλήρωση του πρωτοτύπου προϊόντος, η ΣΗΜΕΝΣ θα φροντίσει τόσο για τη συνοχή της παραχθείσας πλατφόρμας όσο και για τον έλεγχο του πρωτοτύπου, μέσω του οποίου θα επαληθευθεί η ποιότητα της διεξαχθείσας έρευνας και των αποτελεσμάτων της.

SIEMENS Ελλάδος: http://www.siemens.gr
Κωνσταντίνος Τζίντζος: Konstantinos.Tzintzos[AT]siemens.com