Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ιδρύθηκε το 1989 και ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποτελείται από τους τομείς της Θεωρητικής Πληροφορικής, των Υπολογιστικών Συστημάτων και των Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος και από την ίδρυση του προσανατολίστηκε με οξυδέρκεια και επιστημονική ευστοχία στη σύγκλιση των "Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών".

Ερευνητικό Ερευνητική Ομάδα Διάχυτου Υπολογισμού

Το ερευνητικό Ερευνητική Ομάδα Διάχυτου Υπολογισμού (p-comp) είναι μια εκπαιδευτική και ερευνητική μονάδα του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και συμμετέχει, ενεργά, σε εθνικά και ευρωπαικά ερευνητικά προγράμματα. Στις κύριες ερευνητικές του δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονται θέματα όπως: middleware τεχνολογίες και διαχείριση πληροφορίας σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, middleware τεχνολογίες για context-aware και location-based υπηρεσίες, διαχείριση και επεξεργασία context πληροφορίας, οντολογίες και τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού για βάσεις γνώσεις και έξυπνες υπηρεσίες, (δια-)δικτυωμένες πολυμεσικές εφαρμογές κ.ά.

Ρόλος στο έργο ΠΟΛΥΣΗΜΑ:
Το ΕΚΠΑ θα συνεισφέρει στην ανάλυση των απαιτήσεων και τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό του συστήματος, θα συντονίσει το σχεδιασμό των επιμέρους συστατικών του έργου, και κυρίως στο τμήμα εκείνο που εφαρμόζει τις τεχνολογίες γνώσης στο σημασιολογικά εμπλουτισμένο πολυμεσικό περιεχόμενο. H έμφαση στην έρευνα που θα διεξαχθεί από το ΕΚΠΑ είναι στις τεχνολογίες γνώσης, και στη διασύνδεση τους με πολυμεσικό περιεχόμενο και υπάρχουσες δικτυακές υποδομές. Τέλος, θα συμβάλει στην ομαλή ολοκλήρωση των αναπτυχθέντων τεχνολογιών σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα με τη μορφή πρωτότυπης πύλης επικοινωνίας (gateway).

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών: http://www.di.uoa.gr
Ερευνητική Ομάδα Διάχυτου Υπολογισμού: http://p-comp.di.uoa.gr
Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών: http://www.cnl.di.uoa.gr
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευστάθιος Χατζηευθυμιάδης: shadj[ΑΤ]di.uoa.gr